Hvis kræft ikke spredte sig, var det ikke så farligt

Thomas R. Cox, Nov 2015

Kræfts evne til at sprede sig er en af de største udfordringer i bekæmpelsen af sygdommen. Har kræften spredt sig, bliver den nemlig meget sværere at få has på. Brystkræft, som årligt rammer næsten 4.900 danske kvinder, er blandt de kræftformer, som ofte spreder sig.

Nanna Bisbjerg fra Rask magasinet forsøger at forstå spredningen af kræft og har talt med Janine Erler og hendes team på Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) på Københavns Universitet (KU) om fremtiden og hendes seneste forskning på området.

Den online version (kun på dansk) af artiklen kan findes i denne måneds Rask Magasinet her

Alternativt kan downloade en .pdf kopi af artiklen her

(English below)

RASKMagasinet-brystkræft

27% af alle kræfttilfælde blandt kvinder er brystkræft, hvilket svarer til at 13 kvinder hver dag får diagnosen. Hvis brystkræft spreder sig, sker det typisk til lunger, lever og knogler. Screening betyder heldigvis, at de fleste tilfælde opdages tidligt. (27% of all cancers among women are breast cancer, this means that 13 women are diagnosed every day. If breast cancer spreads, it typically goes to the lungs, liver and bone. With screening, fortunately, most cases are detected early)

If cancer did not spread, it would not be so dangerous

Cancer’s ability to spread is one of the biggest challenges in fighting the disease. If the cancer spread, it is indeed very difficult to kill. Breast cancer, which annually affects almost 4,900 Danish women, are among one of the types of cancer that often spreads.

Nanna Bisbjerg from Rask magazine is trying to understand the spread of cancer and been talking to Janine Erler and her team at the Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) at the University of Copenhagen (UCPH) about the future and her latest research in the field.

The online version (in Danish only) of the article can be found in this months Rask Magazine here

Alternatively, you can download a .pdf version of the article here